slider_home2

HA&S | Advies over huisstijl

Advies over huisstijl

Wat betekent een huisstijlwijziging voor u als organisatie? Is al vooraf duidelijk wat het feitelijke veranderingstraject inhoudt? Hoe sluit uw huisstijl aan op de identiteit van uw organisatie? HA&S geeft in een vroeg stadium antwoord op diverse vragen door een uitgebreide analyse en inventarisatie vanuit een bedrijfskundige invalshoek. De processen waarin de huisstijldragers worden toegepast worden tegen het licht gehouden zodat nut en noodzaak zichtbaar worden gemaakt.

Daarnaast bepaalt de wijze van het invoeren van een nieuwe huisstijl voor een groot deel het benodigde budget. Advies over uw huisstijl en de wijze waarop deze kan worden gewijzigd of verbeterd geeft u het gewenste inzicht.

Impactanalyse

Een impactanalyse sluit aan op strategische keuzes en gewenste positionering. Op basis van de organisatiedoelstellingen wordt bepaald of een visuele identiteit een ingetogen of juist uitbundig karakter kent. En dit is weer bepalend voor de wijze waarop deze identiteit in de gewenste huisstijl wordt vertaald. 

Een impactanalyse geeft inzicht in de consequenties van mogelijke implementatiescenario’s. Een huisstijl kan gefaseerd worden ingevoerd, gebruikmakend van natuurlijke vervangingsmomenten. Maar een huisstijl kan ook in één keer worden ingevoerd, met een ‘big bang’. Binnen deze scenario’s bestaan er verschillende combinaties. Er kan ook worden gekozen voor het eerst implementeren van de meest in het oog springende huisstijldragers, of voor die huisstijldragers die vrij eenvoudig zijn om te zetten. Hierdoor wordt een optimale zichtbaarheid verkregen passend bij het beschikbare budget.

Plan van aanpak huisstijlwijziging

De uitkomsten van een impactanalyse zijn de bouwstenen voor het plan van aanpak voor de huisstijlwijziging. Een belangrijke fase binnen dit plan is het opstellen van een programma van eisen: volgens welke specificaties wordt een nieuwe huisstijldrager gemaakt. Hoe completer een programma van eisen des te transparanter is de selectie van een leverancier voor de verschillende huisstijldragers.

Huisstijlimplementatie

Het invoeren van een nieuwe huisstijl is geen dagelijkse klus. Het kunnen beschikken over kennis en ervaring die u bijstaat of het project uit handen neemt is voor velen een geruststelling.

Meer weten over de verschillende mogelijkheden? Neem contact op voor aanvullende informatie.

Meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op.

Voornaam
Achternaam
Telefoon
Uw e-mail

HA&S staat voor HANS, maar ook voor Huisstijl Advies en Signing. HA&S heeft meer dan 20 jaar kennis en ervaring met huisstijlwijzigingen en bewegwijzeringsprojecten. HA&S ziet het als een uitdaging om voor elk bedrijf en instelling de meest optimale doorvertaling van een ontwerp naar de uiteindelijke uitvoering te realiseren. Het vinden van de juiste balans tussen visuele uitstraling en financiële consequenties.