Wat hebben wij gedaan?

Klant

CSmart: Center for Simulator Maritime Training

Doel

Wayfinding strategy, design & implementatie

CSmart verzorgt trainingen voor officieren en machinisten die wereldwijd werkzaam zijn op cruiseschepen. Wij hebben de vraag gekregen om een concept te ontwikkelen, passend bij de architectuur van Paul de Ruiter, waarbij een cursist die voor het eerst in het trainingscentrum komt toch eenvoudig zijn weg kan vinden.

Omschrijving

Wayfinding strategy, design & implementatie

Voor dit training centrum, ontworpen door Paul de Ruiter, is een bewegwijzeringsplan opgesteld, waarbij de mogelijke routes van cursisten die niet bekend zijn met het gebouw in kaart zijn gebracht. Vervolgens zijn alle elementen bepaald en ontworpen. Tenslotte is door CSmart gevraagd de productie en montage te organiseren

Wayfinding Strategy

Gestart is met een uitgebreide analyse en inventarisatie van de afzonderlijke plattegronden, inrichtingsplannen van de architect, en de definiëring van doelgroepen. Met dit informatieplan, met als bijlage een vlekkenplan waarin alle locaties staan vermeld waar informatie benodigd is, worden alle randvoorwaarden, zoals benodigd budget, al in een vroeg stadium bepaald. Dit heeft als voordeel dat vooraf bekend is wat het vervolg van het project betekent en dat er geen verrassingen achteraf zijn.

Wayfinding Design

Na oplevering van het informatieplan is het ontwerp en het bestek verzorgd. Gestart is met de ontwikkeling van een ‘sign family’ passend bij de opdrachtgever en het gebouw. Ontwerp is daarna vertaald in een bestek.

Wayfinding Implementation

Door de goede samenwerking in de voorafgaande fases, is gevraagd om ook de uitvoering en het projectmanagement te verzorgen. Voor de officiële opening was het complete project afgerond. Het nieuwe centrum is in juli 2016 in gebruik genomen.

Meer weten over de wijze waarop bewegwijzering in uw gebouw kan worden gerealiseerd? Bel of mail ons!

Meer cases