Wat hebben wij gedaan?

Klant

Het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden

Doel

Vervanging binnen- en buitenbewegwijzering in verband met verbouw en nieuwbouw.

Omschrijving

Advies bewegwijzering

Gestart is met een adviestraject waarbij een compleet bewegwijzeringsplan is opgesteld. Ook is op basis van de eisen en wensen van het revalidatiecentrum een technisch bestek opgesteld.

Ontwerp bewegwijzering

Aansluitend aan het advies is gestart met het ontwerp. Daarbij is rekening gehouden met de cognitieve beperkingen van een deel van de patiënten van het revalidatiecentrum.

Realisatie bewegwijzering

Productie en montage van de bewegwijzering is aansluitend verzorgd volgens het principe ‘first time right’. De eerste oplevering was meteen de eindoplevering.

Meer cases